Bedrijfscoaching

Ontwikkelen van professionele vaardigheden

Uw onderneming is doorlopend in beweging. Zo hoort dat ook. Het is belangrijk om te ontwikkelen en professionaliteit te tonen. Dat kan alleen met gemotiveerde mensen die in balans zijn, effectief en efficiënt hun werk doen.

Lees verder...
Bedrijfscoaching  [Ontwikkelen van professionele vaardigheden]

Teamcoaching

Betere teams en betere onderlinge samenwerking

De kracht van een team schuilt in de bereidheid om als goed functionerende groep samen te werken en deze samenwerking te onderhouden. Een goed team streeft naar volwassenheid en weet alle schakels even sterk te houden.

Lees verder...
Teamcoaching [Betere teams en betere onderlinge samenwerking]

Managers & Medewerkers

Ontwikkelen en implementeren van de bedrijfsstrategie

De managers en medewerkers vormen een belangrijk geheel in het succes van uw organisatie. Het is dan ook belangrijk om de juiste en de juiste hoeveelheid mensen aan het werk te hebben. Vooral hun enthousiasme en inzet worden gezien en gewaardeerd, al is kennis en kunde natuurlijk essentieel.

Lees verder...
Managers & Medewerkers [Ontwikkelen en implementeren van de bedrijfsstrategie]

Persoonlijke coaching

Meer balans en persoonlijk geluk

In een mensenleven kan er veel gebeuren. We hopen op leuke dingen, maar krijgen soms ook andere zaken te verwerken. Dat kan een grote impact hebben en ons leven op zijn kop zetten.

Lees verder...
Persoonlijke coaching [Meer balans en persoonlijk geluk]

Een 10 voor ondernemerschap

Van idee naar succes

Een optimaal functionerend bedrijf voldoet aan 10 belangrijke criteria: Een degelijk plan – Duidelijke identiteit en imago – Doorlopende prestaties – Structuur, overzicht en orde – Juiste verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit – Goed netwerk – Passende wederzijdse verwachtingen…

Lees verder...
Een 10 voor ondernemerschap [Van idee naar succes]

Bedrijfscoaching voor ondernemers en ondernemende mensen

Peter van Oosterhout Bedrijfscoaching adviseert en begeleidt ondernemers en ondernemende mensen bij hun zakelijke ontwikkeling.

De basis van een succesvol bedrijf is een degelijk bedrijfsplan waar vanuit gewerkt wordt, een plan dat regelmatig geactualiseerd wordt. Voor de realisatie van het plan zijn naast hoogwaardige diensten en producten, een goede organisatiestructuur, een degelijk management en geschikt personeel noodzakelijk. Het is belangrijk dat de onderneming flexibel is, kansen ziet en zich – waar nodig is aanpast. Een goed bedrijf in ontwikkeling is nu eenmaal steeds onderweg naar beter.

Om het allemaal goed te doen, wordt van een ondernemer verlangt dat het een duizendpoot is. Maar de werkelijkheid leert anders. U kunt niet goed zijn in alles en dat hoeft ook niet. Peter van Oosterhout Bedrijfscoaching kijkt en denkt als neutrale coach en adviseur mee met u als ondernemer en helpt met het optimaliseren van het bedrijf. Hij is als buitenstaander objectief en deskundig. Heeft veel ervaring met mensen, ondernemerschap en kent een diversiteit van bedrijfstakken van dichtbij.

Een traject van bedrijfscoaching en -advies begint doorgaans met een bedrijfsaudit met een gedegen analyse van de huidige en de gewenste situatie. Dit wordt gevolgd door een advies over bedrijfsstrategie, eigentijds management, efficiency en effectiviteit, passende en optimaal presterende managers, medewerkers & teams.

Bedrijfscoaching kan ook een periodiek goed gesprek betekenen over de voortgang, successen of verbeterwensen. Of een klankbord bij lastige beslissingen. Hierbij kunt u de nuchtere observatie van de bedrijfscoach verwachten en adviezen. Hij analyseert de geschetste praktijksituatie of vervult de rol van de ‘advocaat van de duivel’. Geeft advies, tips of een goedkeurende bevestiging.

Uw bedrijfscoach is veelzijdig. Geeft advies op het gebied van organisatieontwikkeling en professionalisering van het bedrijf. Coacht managers, teams, en medewerkers. Het doel is meestal meer functioneel, efficiënt en effectief werken met als resultaat zakelijke groei en persoonlijke en ontwikkeling. Fluitend naar het werk gaan en genieten van het succes. Ook in de vrije tijd.

Een goede bedrijfscoach en -adviseur…

Wat is een goede bedrijfscoach en -adviseur? Dat is in eerste instantie iemand die goed bij u past, die scherp is, luistert en de juiste vragen stelt.  Hij (en natuurlijk ook zij) is pragmatisch, maar ook filosofisch ingesteld, weet wat ondernemerschap inhoud en heeft zelf veel ervaring. Daarnaast is de coach kritisch, analytisch en zorgvuldig. Bezit veel vakkennis, kent modellen, methodieken en praktijkvoorbeelden die hij kan gebruiken als voorbeeld om lopende processen uit te leggen. Hij heeft een brede interesse en goede algemene ontwikkeling. Hij weet veel van communicatie en gedrag en kent het effect daarvan op stakeholder, klanten, leveranciers, de samenleving. Hij kent de mentale processen en de werking van het brein, hetgeen vooral van belang is bij het omgaan met de verschillende doelgroepen. De bedrijfscoach en -adviseur is nieuwsgierig en weet bij problemen op de juiste wijze te rechercheren en vindt het antwoord achter de vraag. Een goede bedrijfscoach en -adviseur is zelfstandig, integer, betrokken, bescheiden en leergierig. Een meester en leerling tegelijk. Hij is onderzoeker, strateeg en een ‘advocaat van de duivel’ ineen. Een goede coach is vooral zichzelf.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van bedrijfscoaching? Bel: 06-51229660 of mail naar: info@petercoaching.nl.

Transformations XL, eigentijdse groei van bedrijf, management en team

Transformations XL is een meerdaagse programma dat uitermate geschikt is als activiteit voor de boardroom, het management, teams en groepen medewerkers van bedrijven. Transformations XL biedt maatwerk programma’s voor het houden van inspirerende en vernieuwende denksessies.

Werken aan planvorming voor groei en ontwikkeling, teamsamenwerking, inspireren van medewerkers om te zorgen voor een nieuw elan en ambassadeurschap. Bedrijf krijgt nieuwe inzichten, de mensen gaan met vernieuwde energie voor de gezamenlijke doelen. Een Transformations XL denksessie met de directie of het management kan een inspirerende en eigentijdse manier van ondernemen opleveren. Meer bewust zijn van het economische, creatieve, filosofische en ecologische vermogen van bedrijf. Meer kijken naar het grotere geheel, de omgeving, de samenhang der dingen. Maatschappelijk en spiritueel bewust werken aan groei en ontwikkeling van het bedrijf en de bedrijfsvoering. Met oog voor Verantwoord Ondernemen en de effecten daarvan voor het bedrijf, de medewerkers en de omgeving. Een nieuw elan en trots op de onderneming. Nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Het ondernemen anno nu en morgen.

Transformations XL voor Teams 

Maak teams en individuele medewerkers medeverantwoordelijk voor de identiteit en het imago van de onderneming. Een onderdeel van je nieuwe bedrijfsbeleid met een nieuwe visie op ondernemen, die je uiteraard wil delen met hen. Ze zijn nu eenmaal de ambassadeur van je nieuwe bedrijfsbeleid. Je wilt ook hen laten meedoen met verantwoord denken en doen. Zich verantwoordelijk voelen zodat ze zich nog meer gaan inzetten voor het gezamenlijke succes.

Transformations XL bedenkt en verzorgt inspirerende activiteiten waarbij de deelnemers op een verantwoorde, veilige en vertrouwen wekkende manier de ontwikkeling en implementatie van de gewenste werkwijze eigen kunnen maken. Het resultaat: bewuste en betrokken teams en medewerkers, die werken als ambassadeur van je bedrijf.

Professionele begeleiders 

Het team van Tranformations XL bestaat uit ervaren coaches en trainers die ervaring hebben met leiding geven aan groepen medewerkers. Ze zijn ervaren in het implementeren van eigentijdse denkwijzen en bedrijfsprocessen. Ze brengen teams bijeen en werken met hen aan het optimaliseren van de communicatie en samenwerking. Ze hebben de kunde te prikkelen, stimuleren en ook harmonie te brengen als begeleider van denksessies en inspiratiebijeenkomsten voor besturen, directies en management. Ze brengen denken en doen dichter bijeen.

Wilt u meer weten? Bel naar: 06-51229660 of klik hier.